Actueel


Een nieuw ledenadministratiesysteem.

De Textielcommissie.nl heeft het Banster ledenadministratiesysteem in gebruik genomen. In dat systeem worden 'donateurs' met 'leden' aangeduid. De Textielcommissie.nl is een stichting en kent derhalve formeel geen leden maar wel donateurs. Ter voorkoming van verwarring noemen we 'donateurs' voortaan 'leden'.

In het Banster ledenadministratiesysteem kan ieder lid een eigen account aanmaken. Ieder lid beheert dus zijn eigen gegevens, kan inschrijven voor een activiteit en zien of dat gelukt is en of de betaling geregistreerd is. Er kan een factuur gedownload worden en men kan kiezen voor automatische incasso. Dat alles betekent meer duidelijkheid voor de leden en veel minder werk voor de administratie.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun adresgegevens. Dat is belangrijk: Studies in Textiel wordt dan naar het juiste adres gestuurd en mails komen bij de leden aan.

Najaarssymposium 9 november 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Natuurlijk kleuren

Flyer
Het symposium gaat over het gebruik van natuurlijke kleurstoffen bij het verven van textiel, als gele wou en rode meekrap, of cochenilleluis, indigo, brazielhout en blauwhout, of korstmossen, schimmels en bacteriën. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar nieuwe ontwikkelingen, verfrecepten, verkleuring en sociaalhistorische contexten.
Informatie over het symposium vindt u op de symposiumpagina.

FlyerDe Textielcommissie.nl heeft sinds enige tijd een pagina op Facebook! Daarop alles over interessante tentoonstellingen, textielkunstenaars, leuke lezingen, onze geweldige symposia enz. enz.

TC te Gast

Vorig jaar was TC te Gast op bezoek bij i-did_slow fashion_movement te Utrecht en werd de tentoonstelling van Silvia B. in Enschede bezocht. Verslagen hiervan kunt u lezen op de TC te Gast pagina