Bestuur en adviesraad

De Stichting heeft een bestuur van tenminste vijf personen. Een adviesraad van minimaal zeven personen ondersteunt het bestuur zoveel mogelijk. Zowel bestuurs- als adviesraadleden zijn afkomstig uit de doelgroepen conservering en restauratie, (kunst)historisch en (natuur)wetenschappelijk onderzoek, antropologie en materiële cultuur, kunstnijverheid en design, technologie en industrie, onderwijs en cultureel erfgoed. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en twee keer per jaar samen met de adviesraad.

Adviesraadvergadering, 2 oktober 2015

Fashion in Bloom

Voorafgaand aan de adviesraadvergadering bezocht een kleine delegatie van de raad, het bestuur en de redactie van de Textielcommissie de tentoonstelling ‘Fashion in Bloom’ in het Rijksmuseum.

Bloemrijk, zo zijn de zestien opgestelde kostuums het best te karakteriseren. Hetzelfde geldt voor enkele stillevens, toegevoegd door niemand minder dan lingerieontwerpster Marlies Dekkers. Zij bedacht ook de fleurige hoofdtooien en de groene (kunststof) grasmat, die voor de gelegenheid onder de poppen was uitgerold. De aanwezigen luisterden aandachtig naar backstage-verhalen van restauratoren Mieke Albers en Marjolein Koek.

Zoals het V&A in Londen gewend is te doen, maakt ook het Rijksmuseum ‘fat suits’ voor de mannequins. Standaard paspoppen hebben nooit precies dezelfde maat als de dame voor wie de kledij ooit is gemaakt, vandaar dat zo’n hard poppenlijf hier en daar nieuwe rondingen kan gebruiken. Op die plekken zijn de onder de kleding zittende jersey bodysuits opgevuld met bijvoorbeeld fiberfill. Een andere scoop: een twenties japon waarvan het museum de achterkant altijd als voorkant interpreteerde.

Ricci geheel De in de twenties vervaardigde jurk was in de jaren dertig kundig aangepast aan de heersende mode. Ricci detail
Nog een puzzel: de transparante jurk, wél afkomstig uit de jaren dertig, van voren voorzien van petieterige knoopjes, van achteren gesloten middels een knotsige rits. Kon die laatste wel origineel zijn? Wat bleek: ja.

De vooroorlogse kledingstukken, waarvan sommige met een bijzondere geschiedenis, trokken bij de toeschouwers evenveel aandacht als de fonkelnieuwe creaties van Edwin Oudshoorn. Hoewel duidelijk op het verleden geïnspireerd, geeft zijn werk de opstelling een bruisend actueel slot.
Ykje Wildenborg


De adviesraadvergadering in het Ateliergebouw Rijksmuseum Amsterdam.

De agenda van de vergadering van de Adviesraad was goed gevuld. Het bestuur vindt het belangrijk om over veel zaken van gedachten te wisselen met de adviesraadleden. De nieuwe leden André Lunsingh (meubelstoffeerder en zitmeubelrestaurator) en Denise van der Vegt (historisch kleermaker) werden verwelkomd. Vervolgens deed Jaap Mosk verslag van de kascontrole waarbij alles in goede orde was bevonden. Bij deze vergadering nam Jaap afscheid als eindredacteur van Studies in Textiel. We zijn naarstig op zoek naar een vervanger. De Adviesraad kwam met enkele suggesties.
adviesraad1 adviesraad2
De toekomstige symposia werden besproken. Het najaarssymposium LEER staat in de startblokken en de werkgroep voor HAAR is bijna rond met de sprekers en de locatie. De werkgroepen die de symposia Confectie en Autonome Textielkunst van 2016 organiseren, deden enthousiast verslag van hun vorderingen. De werkgroepen voor de daaropvolgende symposia, Geheime Codes en Lakennijverheid, zullen van start gaan. Een nieuw thema werd besproken: KLEUR. Dit werd enthousiast ontvangen.

Vervolgens werd er gediscussieerd over de manier waarop we met onze leden communiceren. Moet er een enquête komen? En wat willen we dan weten? Of moeten we een andere methode bedenken?

Een ander belangrijk onderwerp is de aansluiting met jong publiek. Is er sprake van een generatiekloof? Hoe bereiken we de jongste doelgroep en wat moeten we doen om hen meer te betrekken en te laten inburgeren bij adviesraad en bestuur. Het was een levendige discussie. Het bestuur zal alle input meenemen in het eigen overleg.
Sjouk Hoitsma

  • bestuur
  • adviesraad
   
Ria van Els Ria van Els - Dubelaar
voorzitter
voorzitter@textielcommissie.nl

Expert op het gebied van sericultuur, zijdeproductie en -verwerking; directeur en eigenaar van uitgeverij Zijdar Book.
Emmy de Groot Emmy de Groot
secretaris
secretaris@textielcommissie.nl

Textielrestaurator en -conservator, erfgoedadviseur, docent UvA Restauratiekunde Textiel.
Casper de Groot Casper de Groot
penningmeester
penningmeester@textielcommissie.nl

Voormalig managing director, taalwetenschapper UvA, passie voor koken, brede belangstelling voor kunst, cultuur en wetenschap.
Danique Klijs Danique Klijs
interne relaties en webbeheer
info@textielcommissie.nl

Assistent conservator MoMu, ModeMuseum Antwerpen
Astrid Hage Astrid Hage
symposia
symposia@textielcommissie.nl

Collectiebeheerder Museum TwentseWelle, Enschede.
Annette Kipp Annette Kipp
publicaties en jaarboeken; hoofdredacteur Studies in Textiel
redactie@textielcommissie.nl

Zelfstandig textielontwerper.
Sjouk Hoitsma Sjouk Hoitsma
PR en externe relaties
pr@textielcommissie.nl

Conservator/curator Museum Rotterdam en freelance curator mode, kostuum en textiel.
   


Ninke Bloemberg
conservator mode Centraal Museum, Utrecht

Yvonne van Buul
v/h docent beeldend vak textiel en CKV in het voortgezet onderwijs, Haren

Marieke van Es
restaurator textiel, Antwerpen

Marjolein Koek
restaurator textiel (in opleiding), Universiteit van Amsterdam (UVA)

Fransje Kuyvenhoven
senior onderzoeker en conservator Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

André Lunsingh
meubelstoffeerder en zitmeubelrestaurator, Leiden

Denise van der Vegt
historisch kleermaker, Amsterdam

Marijke van de Weerdt
gepensioneerd textielrestaurator van het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam

Ykje Wildenborg
projectcoördinator Europeana Fashion