Links

De Textielcommissie.nl onderhoudt contacten en werkt samen met zusterorganisaties en verwante erfgoedinstellingen. Zij streeft ernaar nauwere banden aan te gaan met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Ook volgt zij met belangstelling ontwikkelingen in de industrie en particuliere initiatieven die de kennis van textiel bevorderen.

Links toevoegen?
Mailt u dan naar webredactie@textielcommissie.nl

  • instellingen
    en verenigingen
  • conservering
    en restauratie
  • Musea en
    collecties