Publicaties

Tot en met 2011 werden de bijdragen van de sprekers op de twee symposia per kalenderjaar gebundeld in een Jaarboek. In 2012 is het Jaarboek samen met Textielhistorische Bijdragen, tot en met 2012 een jaarlijkse uitgave van de Stichting Textielgeschiedenis, opgegaan in het nieuwe 'Studies in Textiel'. Net als in ons Jaarboek worden in 'Studies in Textiel' de artikelen van de sprekers op de symposia in het afgelopen jaar opgenomen, maar ook artikelen die voor de behandelde onderwerpen relevant zijn.
Informatie over de Stichting Textielgeschiedenis kunt u vinden op de website van de Stichting.

Daarnaast geeft de Textielcommissie.nl incidenteel publicaties uit over het behoud van textiel in museale en particuliere collecties. De publicaties zijn te verkrijgen tijdens de symposia, via de website en tijdens deelname van de Textielcommissie.nl aan evenementen van zusterorganisaties. Deelname aan dergelijke evenementen wordt bekend gemaakt op onze actueelpagina.

Studies in Textiel

SiT 4 Studies in Textiel 4 is onlangs verschenen!
Voor de eerste keer zijn in Studies in Textiel alleen de lezingen van het symposium Leer opgenomen. In het vervolg zal van ieder symposium afzonderlijk een publicatie uitkomen.
In de uitgave 'Leer' is, net als in de vorige nummers, de rubriek 'Textiele zaken' opgenomen. Daarin een artikel over duurzaamheid van Anton Luiken, over een bijzondere installatie van Sylvia B. door Josien Beltman en een verslag van TC te Gast.
Het boek heeft 108 pagina's en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur.
Met summeries in het Engels.
ISBN 978-90-821288-3-3, ISSN 2215-0188.

Studies in Textiel is een gezamenlijke uitgave van de Textielcommissie.nl en de Stichting Textielgeschiedenis, uitgever van Textielhistorische Bijdragen, en verschijnt twee maal per jaar. Informatie over de Stichting Textielgeschiedenis kunt u vinden op de website van de Stichting.

Studies in Textiel 4 kan worden besteld door een mail te sturen naar de Textielcommissie.nl. De prijs is € 14,50 excl. verzendkosten.

N.b. Donateurs van de Textielcommissie.nl in 2015 hebben inmiddels een gratis exemplaar toegestuurd gekregen.

Publicaties

De meeste publicaties zijn via internet na te bestellen door een e-mail te sturen naar de Textielcommissie.nl.
Het donateurschap geeft recht op gratis toezending van het jaarboek, of vanaf 2012 Studies in Textiel.

Bibliotheken

Enkele titels van onze publicaties zijn te raadplegen in openbare en specialistische bibliotheken, o.a.: