Publicaties

Tot en met 2011 werden de bijdragen van de sprekers op de twee symposia per kalenderjaar gebundeld in een Jaarboek. In 2012 is het Jaarboek samen met Textielhistorische Bijdragen, tot en met 2012 een jaarlijkse uitgave van de Stichting Textielgeschiedenis, opgegaan in het nieuwe 'Studies in Textiel'. Net als in ons Jaarboek worden in 'Studies in Textiel' de artikelen van de sprekers op de symposia in het afgelopen jaar opgenomen, maar ook artikelen die voor de behandelde onderwerpen relevant zijn.
Informatie over de Stichting Textielgeschiedenis kunt u vinden op de website van de Stichting.

Daarnaast geeft de Textielcommissie.nl incidenteel publicaties uit over het behoud van textiel in museale en particuliere collecties. De publicaties zijn te verkrijgen tijdens de symposia, via de website en tijdens deelname van de Textielcommissie.nl aan evenementen van zusterorganisaties. Deelname aan dergelijke evenementen wordt bekend gemaakt op onze actueelpagina.

Studies in Textiel

SiT 4 Studies in Textiel 4 is onlangs verschenen!
Voor de eerste keer zijn in Studies in Textiel alleen de lezingen van het symposium Leer opgenomen. In het vervolg zal van ieder symposium afzonderlijk een publicatie uitkomen.
In de uitgave 'Leer' is, net als in de vorige nummers, de rubriek 'Textiele zaken' opgenomen. Daarin een artikel over duurzaamheid van Anton Luiken, over een bijzondere installatie van Sylvia B. door Josien Beltman en een verslag van TC te Gast.
Het boek heeft 108 pagina's en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur.
Met summeries in het Engels.
ISBN 978-90-821288-3-3, ISSN 2215-0188.

Studies in Textiel is een gezamenlijke uitgave van de Textielcommissie.nl en de Stichting Textielgeschiedenis, uitgever van Textielhistorische Bijdragen, en verschijnt jaarlijks. Informatie over de Stichting Textielgeschiedenis kunt u vinden op de website van de Stichting.

Studies in Textiel 4 kan worden besteld door een mail te sturen naar de Textielcommissie.nl.
Uitgeverij Verloren te Hilversum, die de uitgave produceerde, biedt het boek te koop aan op haar website. De prijs is € 20,00 excl. verzendkosten.

N.b. Donateurs van de Textielcommissie.nl in 2015 hebben inmiddels een gratis exemplaar toegestuurd gekregen.

Publicaties

De meeste publicaties zijn via internet na te bestellen door een e-mail te sturen naar de Textielcommissie.nl.
Het donateurschap geeft recht op gratis toezending van het jaarboek, of vanaf 2012 Studies in Textiel.

verzoek

Oude jaarboeken

Voor de completering van haar archief is de Textielcommissie.nl op zoek naar een aantal oude publicaties. Mede met het oog op digitalisering hebben we nog één of twee exemplaren nodig van:
1999  Kostuumcollecties. Richtlijnen voor beheer en behoud
1986  Lijfgoed van wit linnen en katoen
1986  Indigo
1985  Vuistregels voor textielconservering
1984  Textiel in poppenhuizen
1984  Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties
1983  Textiel uit de achttiende eeuw: onder en boven de grond
1980  Mutsen en waaiers
1979  Interieurtextiel
1978  Kostuumopstelling in het Centraal Museum Utrecht
1977  Symposium Conservation of Flags
1976  Kleine musea en oudheidskamers
1974  Problematiek bij moderne textiele kunstvoorwerpen. Materiaalgebruik – conservering - restauratie
N.b. de jaarboeken van 1976, 1978 en 1979 zijn gebundeld in één uitgave.

Wie een of meer van deze publicaties heeft en aan ons wil afstaan kan een mail sturen naar: coördinator jaarboeken en Studies in Textiel.

Bibliotheken

Enkele titels van onze publicaties zijn te raadplegen in openbare en specialistische bibliotheken, o.a.: