Textielcommissie.nl

De Textielcommissie.nl levert een bijdrage aan het behoud van het textiele erfgoed door middel van het verzamelen en verspreiden van kennis van historisch en hedendaags textiel. Daarmee zet zij de missie voort van de in 1962 opgerichte Textielcommissie Musea, waaruit zij is voortgekomen. De Textielcommissie.nl tracht haar doel te bereiken door het organiseren van halfjaarlijkse symposia, waarvan de voordrachten gepubliceerd worden in een jaarboek.
Ontstaan als Textielcommissie Musea werd de Commissie tot behoud van het museaal textielbezit op 29 mei 1962 in het Rijksmuseum van Amsterdam ingesteld door een aantal textielrestauratoren en -conservatoren onder leiding van de heer ir. J. Lodewijks, die in opdracht van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de oprichting van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap voorbereidde.
In 1994 werd de commissie ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Textielcommissie Nederland.

Disclaimer:
De Textielcommissie.nl is een stichting en kent derhalve formeel geen leden maar wel donateurs. Ter voorkoming van verwarring noemen we 'donateurs' voortaan 'leden'.

Doelgroepen

Met haar activiteiten biedt de Textielcommissie.nl een platform aan vakbeoefenaars en geĆÆnteresseerden in textiel in uiteenlopende disciplines: conservering en restauratie, (kunst)historisch en (natuur)wetenschappelijk onderzoek, antropologie en materiĆ«le cultuur, kunstnijverheid, mode en design, technologie en industrie, onderwijs en cultureel erfgoed.

Vakgebied

Textiel is een constructieve vorm die ongeacht grondstof en productiewijze bestaat uit vezels. Met textiel kunnen worden aangeduid de grondstoffen, de halffabricaten garens en stoffen en de eindproducten kleding en interieurtextiel - zowel voor dagelijks als ceremonieel gebruik - , religieuze, decoratieve en kunstzinnige objecten en technisch textiel.